HR marketing

Upřímně řečeno, moderní, skutečně strategický marketing a moderní personalistika mají překvapivě mnoho společného. Dokonce tvrdím, že mají společné 2 nejcennější věci: základní principy a cílovou skupinu.

Obě disciplíny přece uznávají, že chceme-li na trhu uspět, musíme:

  • mít co nabídnout, a to jak zákazníkům, tak i zaměstnancům (nebo máte pocit, že jedna z těch skupin je důležitější než ta druhá?),
  • vědět, co od zákazníků i zaměstnanců máme/můžeme či musíme získat (a nejsou to jen peníze od zákazníků a pracovní výkon od zaměstnanců),
  • přinést to, co nabízíme, svým zákazníkům i zaměstnancům téměř až pod nos (když nebudete mít e-shop, zákazník nekoupí, když nedáte zaměstnanci e-learning až na pracoviště, nezvýší si kvalifikaci),
  • umět oběma skupinám vyvrtat díry do hlav i do srdcí (aby nakoupili, aby nastoupili, aby nakoupili znovu, aby neutekli ke konkurenci…).

Ano, všechno výše uvedené dělat musíme, jinak je nezískáme, ani neudržíme.
A bez jedněch, ani druhých není byznys možný. Vždyť si uvědomte, že:

  • zaměstnanec hodnotu tvoří a zákazník za ní platí,
  • získat a udržet jednoho i druhého je prakticky stejně důležité,
  • zákazník i zaměstnanec jsou stejně dobrými (nebo zlými) šiřiteli firemních (značkových) hodnot. Dovedou pomoci rychleji než reklama, dokážou ublížit nebezpečněji než komunikační krize.

Jak společné tedy máme problémy a zájmy my marketéři a naši přátelé personalisté. Je ovšem pravda, že moderní Human Resources oddělení to má v životě a v byznyse poněkud těžší než moderní marketing. Proč?

Protože uvěřitelně sdělovat přidanou hodnotu či konkurenční výhody firmy směrem dovnitř – pod dozorem těch, kteří už u nás pracují – je mnohem těžší.