HR marketing

V marketingu se pořád hovoří o tom, jak důležitá je cílová skupina „zákazník“. Ale mnohem méně přemýšlíme o důležitosti cílové skupiny „zaměstnanec“. Říkáme jim „lidské zdroje“, lépe by ovšem bylo považovat je za to nejdůležitější, co má firma k dispozici. Naši zaměstnanci jsou to, na čem stojí náš úspěch na trhu. To oni jsou nositeli know-how, to oni jsou tváří značky, to oni jsou našimi – nadšenými či zklamanými – ambasadory.

Služby, které v oblasti HR marketingu nabízíme:

 • tvorba programu komplexní péče o zaměstnance – podle jejich hodnoty, podle jejich kvalifikace, podle rozvojových cílů a záměrů apod.
 • návrhy a realizace vnitřních motivačních, vzdělávacích a rozvojových programů
 • vnitřní PR, budování vnitřní image značky
 • tvorba interních publikací, firemních časopisů, newsletterů, e-zinů apod.
 • správa obsahu vnitřních sociálních sítí a interních médií

Zkrátka pomůžeme vám:

 • lépe pečovat o své nejdůležitější (a klidně všechny) zaměstnance
 • budovat dobré vnitřní klima
 • tvořit z vaší firmy informačně odpovědnou společnost
 • lépe využívat know-how vašich zaměstnanců
 • budovat dobrou pověst značky dovnitř firmy
 • informovat vaše zaměstnance o všem, co je důležité, aby věděli a přijali za své
 • zkrátka dělat personální politiku na kvalitativně lepší úrovni než dosud