Hodnotová komunikace

Vytváření hodnoty pro zákazníka a uspokojení jeho potřeb a přání představuje skutečný základ moderního marketingového myšlení a praxe.

Skutečná hodnota pro zákazníka může spočívat v nikdy nekončícím seznamu emocí, asociací, tužeb, motivů a dalších stimulů. Nikdy tak pravděpodobně nezjistíme ani polovinu hodnot, kvůli kterým zákazník nakupuje naše produkty či služby. Je také nutné uvědomit si, že zákazník za hodnotu platí víc než jen penězi, vydává také čas, energii, trpělivost, kreativitu atd. Zákazník utrácí a nakupuje, aby dosáhl hodnot, které se týkají jeho rozumu, nebo jeho emocí, nebo prostě jen toho, aby za něj hovořily, aby ukázal, kým je, před ostatními lidmi v různých sociálních skupinách – kam patří, kam by chtěl patřit a kam by naopak patřit nechtěl ani za nic. K tomuhle všemu hodnoty slouží – k uspokojení čehosi a k vyjádření čehosi.

Základem je tedy důkladná analýza produktu. Teprve poté, co si uděláme důkladnou analýzu produktu v těchto 3 rovinách, můžeme začít stavět a plánovat jakoukoli komunikační či marketingovou či obchodní strategii. Při ní totiž vstoupí do hry cílová skupina. Náš prvotní seznam hodnot je však sestaven bez ohledu na to, komu bude produkt prodáván.

Každý produkt má minimálně 1 cílovou skupinu, některý jich má samozřejmě více. Je třeba uvědomit si, že každá cílová skupina ocení jiné funkcionality, uvěří jiným emocím, bude mít jinou potřebu sebevyjádření apod.

Moderní firma svou marketingovou komunikaci důsledně začleňuje do komplexní marketingové strategie, stanovuje její cíle a prostředky jejich dosažení – zkrátka: řídí ji.