Hodnotová komunikace

Hodnotová komunikace je termín, který jsme si sami vymysleli, termín používaný pro marketingový obsah, který prodává, ale nevypadá jako prodejní. Pro marketingový obsah, který buduje vztah, ale nepodbízí se. Pro marketingový obsah, kterému rozumí odborník či laik, podle toho, s kým hovoříme. Hodnotová komunikace je zkrátka způsob, jak hovořit s cílovými skupinami pomocí příběhů, emocí a vnímaných hodnot. Lepší komunikace v byznysu neexistuje, věřte nám!

Služby, které v této oblasti nabízíme:

 • tvorbu propagačních textů pro reklamu, podporu prodeje, sponzoring a další formy marketingové komunikace
 • tvorbu PR textů všech formátů, stylů a zaměření (od laicky zaměřených po odborné, v různých tématech, s rozličnou formou citací apod.)
 • tvorbu obsahu firemních publikací pro akcionáře, obchodní partnery, VIP, média apod.
 • tvorbu obsahu sociálních sítí a médií pro zákazníky a veřejnost
 • tvorbu zákaznických časopisů, newsletterů, e-zinů apod.
 • tvorbu produktového obsahu pro e-shopy
 • tvorba reklamních, PR či imageových videospotů
 • moderace VIP byznys eventů

Zkrátka pomůžeme vám:

 • lépe prodávat pomocí marketingových textů – takových, které jako marketingové nemusejí vůbec vypadat
 • lépe informovat různé skupiny veřejnosti o tom, co je pro vás důležité či výhodné
 • budovat vztah pomocí textového či video obsahu s využitím emocí, příběhů a sdílených hodnot
 • zkrátka komunikovat se zákazníky a veřejností mnohem lépe a efektivněji než vaše konkurence